• Hotell

   

   

  • Nordic Light hotell, Kv Kortbyrån Stockholm
   • Om- och tillbyggnad
   • Beställare: JM AB
   • Arkitekt: SWECO FFNS
  • Lydmar Hotel, Kv Sillhovet, Stockholm
   • Ombyggnad
   • Beställare: Sparbössan AB
   • Arkitekt: FFNS
  • Story Hotel, Sundbyberg
   • Ombyggnad av kontor till hotell
   • Beställare: Alecta
   • Arkitekt: brunnberg & Forshed Arkitekter