• Byggprojektering -Konstruktion

  Det lönar sig att tänka efter före

  En genomtänkt byggprojektering lägger grunden för en god projektekonomi. Det ger oss möjligheter att påverka projektets olika skeden och se till helheten

  Vi kan erbjuda:
  BYGGNADSKONSTRUKTIONER
  handlar om att göra tekniska beräkningar och redovisningar av byggnadens bärande stomme såsom grundläggning, pelare, balkar, väggar och bjälklag.

  BYGGTEKNIK är en mycket viktig del i byggprocessen. Det gäller att välja rätt teknisk lösning som praktiskt går att genomföra utan problem, med exempelvis fukt eller materialsammansättningar.

  TEKNISKT SAMORDNINGSANSVAR av olika förtillverkade produkter och byggsystem är ett viktigt ansvarsområde i våra uppdrag.

  KALKYLER OCH KOSTNADSUPPSKATTNINGAR utförs i projektens olika skeden, t ex investeringskalkyler, byggdelskalkyler, produktionskalkyler samt olika alternativutredningar.