• Projektledning

  Vi vet vad som krävs för att få ett byggprojekt att fungera

  SLB har kunskaperna, rutinerna, ansvarskänslan och engagemanget för att driva en kvalificerad byggprocess i samarbete med beställaren.

  Vi kan erbjuda:
  PROJEKTLEDNING
  handlar om ett övergripande ansvar för genomförandet av projektet avseende funktion, kvalitet, tid och kostnad

  -PROJEKTERINGSLEDNING omfattar att leda och samordna konsulternas arbete mot ett förutbestämt program.

  -BYGGLEDNING innebär att styra och samordna de olika entreprenörernas arbeten i produktionsskedet, samt att bevaka att de ekonomiska ramarna håller.  

  -KALKYLER OCH KOSTNADSUPPSKATTNINGAR utförs i projektens olika skeden, t ex investeringskalkyler, byggdelskalkyler, produktionskalkyler samt olika alternativutredningar.