• Projektledning

  Vi vet vad som krävs för att få ett byggprojekt att fungera

  SLB har kunskaperna, rutinerna, ansvarskänslan och engagemanget för att driva en kvalificerad byggprocess i samarbete med beställaren.

  Vi kan erbjuda:
  PROJEKTLEDNING
  handlar om ett övergripande ansvar för genomförandet av projektet avseende funktion, kvalitet, tid och kostnad

  PROJEKTERINGSLEDNING omfattar att leda och samordna konsulternas arbete mot ett förutbestämt program.

  BYGGLEDNING innebär att styra och samordna de olika entreprenörernas arbeten i produktionsskedet, samt att bevaka att de ekonomiska ramarna håller.

  KALKYLER OCH KOSTNADSUPPSKATTNINGAR utförs i projektens olika skeden, t ex investeringskalkyler, byggdelskalkyler, produktionskalkyler samt olika alternativutredningar.