Bästa leverantör…………..

SLB har blivit utsedd av JM till bästa leverantör i kategorin ”Indirekta inköp” 2018.                                                                ”Tack vare en god samarbetsförmåga, kompetenta och lösningsorienterade medarbetare, har SLB genom åren arbetat upp sig till en position som förstahandsval, hos flera av JMs beställare. Med stor kunskap om JM:s arbetssätt och projekteringsanvisningar har man i flera projekt visat att man alltid ser till JMs bästa.”