LAVA 13 februari 2020

Vår monter på LAVA dagen var välbesökt.