Lillholmsskolan

Projektering av bygghandlingar pågår för Lillholmsskolan i Skärholmen med två nya byggnader med matsal, kök, klassrum och specialsalar för estetiska ämnen och laboratorier.

Konstruktör: Sören Lundgren Byggkonsult AB
Beställare: SISAB