Projektering och Projektledning i Norrtälje Hamn

Norrtälje Hamn är en helt ny stadsdel som växer fram i en levande miljö med ca 2000 bostäder, 5000 personer & lokaler.
Credentia har tidigare vunnit en tävling anordnad av kommunen om att utveckla en del av stadsdelen, vilket nu SLB har fått förtroende av Credentia att utveckla projektförslaget till ett slutligt projekt.


Sören Lundgren Byggkonsult AB: Projektering och Projektledning
Beställare: Credentia