Sjöviksbacken , Liljeholmen

Nyproduktion av bostäder ”Sjöviksbacken” i Liljeholmen samt ombyggnad och förstärkningsarbeten av befintliga konstruktioner.

Konstruktör: SLB

Arkitekt: SWECO Architects

Beställare: JM AB