Studentbostäder på Kungsholmen

Vi har nu påbörjat K-projekteringen av nya studentbostäder åt Stockholmshem.

Arkitekt är Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.