• Byggprojektering -Konstruktion

  Det lönar sig att tänka efter före

  En genomtänkt byggprojektering lägger grunden för en god projektekonomi. Det ger oss möjligheter att påverka projektets olika skeden och se till helheten

  • Vi kan erbjuda:
   BYGGNADSKONSTRUKTIONER
   handlar om att göra tekniska beräkningar och redovisningar av byggnadens bärande stomme såsom grundläggning, pelare, balkar, väggar och bjälklag.
  • BYGGTEKNIK är en mycket viktig del i byggprocessen. Det gäller att välja rätt teknisk lösning som praktiskt går att genomföra utan problem, med exempelvis fukt eller materialsammansättningar.
  • TEKNISKT SAMORDNINGSANSVAR av olika förtillverkade produkter och byggsystem är ett viktigt ansvarsområde i våra uppdrag.
  • KALKYLER OCH KOSTNADSUPPSKATTNINGAR utförs i projektens olika skeden, byggdelskalkyler, produktionskalkyler samt olika alternativutredningar.