• Hållbarhet

  Sören Lundgren Byggkonsult arbetar för att bidra till en hållbar utveckling inom miljö- och kretsloppstänkande genom kunskap och engagemang. I detta arbete involveras personalen, både internt samt i våra projekt. Vi arbetar även för att säkerställa att vi vid inköp anlitar leverantörer som uppfyller våra krav avseende hållbarhet. Vi strävar att i samarbete med våra kunder leverera uppdrag med goda resultat ur hållbarhetsperspektiv

  För vår verksamhet har vi identifierat följande mål inom agenda 2030 som mest relevanta där vi arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling:

  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Våra medarbetare och Företagskultur

  Sören Lundgren Byggkonsult ska vara en arbetsplats som har ett gott arbetsklimat. Arbetsmiljöfrågor uppmärksammas och ges utrymme för att främja och säkerställa att arbetsmiljön har ett positivt inflytande på personalens motivation, tillfredsställelse och prestation för att förbättra organisationens funktion och resultat.

   

  Hållbara städer och samhällen

  Vår egen klimatpåverkan

  Sören Lundgren Byggkonsult arbetar för att bidra till en hållbar utveckling inom miljö- och kretsloppstänkande genom kunskap och engagemang. Att ständigt inventera alla våra miljösituationer för att kunna identifiera den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till och därefter arbeta för att minska våra utsläpp