• Bostäder

    • Värnskatten
      • Beställare: BESQAB
      • Arkitekt: Kjellander & Sjöberg
    • Kv Silverdal, Sollentuna
      • Samordning av exploateringsarbeten
      • Beställare: Beställare: HB Silverdal (JM & Skanska)
      • Arkitekt:
    • Åstorp 1
      • Nybyggnad
      • Beställare: PEAB
      • Arkitekt: Engstrand & Speek
    • Kv Lux, Etapp 7, Lilla Essingen
      • Nybyggnad
      • Beställare: JM AB
      • Arkitekt: Arkitekturkompaniet
    • Kubisten
      • Nybyggnad
      • Beställare: JM Bygg
      • Arkitekt: ÅWL Arkitekter
    • Kv Silverdal, Sollentuna
      • Nybyggnad
      • Beställare: JM AB
      • Arkitekt: Sweco FFNS
    • Kv Barnängen, Stockholm
      • Nybyggnad
      • Beställare: Sparbössan AB
      • Arkitekt: Sweco FFNS
    • Brofästet 2
      • Nybyggnad
      • Beställare: PEAB
      • Arkitekt: Engstrand & Speek arkitekter
    • Kv Eremiten, Aspudden
      • Nybyggnad
      • Beställare: Besqab
      • Arkitekt: Björk & Nordling Ark
    • Rotebro Centrum, Sollentuna
      • Nybyggnad
      • Beställare: Sollentunahem AB
      • Arkitekt: FRS Arkitektur