• Trafikanläggningar

  • Kungsängens Station
   • Beställare: Banverket
   • Arkitekt: Ahlquist & Co Ark AB
  • Brodepån
   • Om och tillbyggnad
   • Beställare: Trafikförvaltningen SLL
   • Arkitekt: BBH arkitekter
  • Station Gullmarsplan
   • Om- och tillbyggnad
   • Beställare: SL Infrateknik
   • Arkitekt: Granit Arkitekter
  • Station Åkeshov
   • Ombyggnad
   • Beställare: SL Infrateknik
   • Arkitekt: AG Arkitekter
  • Vällingbydepån
   • Beställare: SL infrateknik
   • Arkitekt: Böving och Kinnmark arkitekter