• Om SLB

  Snabbfakta om SLB:  –  ”En Byggkonsult med bred kompetens”

  • Startade konsultverksamheten 1986
  • SLB har två delar av byggprocessen
   • Konstruktion
   • Projektledning
  • Vi är med i hela processen, från detaljplaneskedet till relationsritningar
  • Vi arbetar med husbyggnation,
   • Bostäder
   • Kontor
   • Hotell
   • Skolor
   • Affärscentrum etc
  • Verksamheten bedrivs i Stockholmsområdet
  • 40 medarbetare
  • Kontoret är beläget i centrala Sundbyberg Centrum
  • Omsättning ca 55 miljoner

  Verksamt i mer än 35 år

  SLB, Sören Lundgren Byggkonsult AB, är ett självständigt kunskapsföretag verksamt inom byggbranschen sedan 1986. Vårt arbetsfält spänner över stora delar av byggprocessen. Tack vare en flexibel organisation med ett stort kontaktnät av fristående konsulter, kan vi erbjuda våra uppdragsgivare en service utöver det vanliga. Vår ambition är att fungera långt mer än bara som leverantör av ritningar och handlingar.

  Vi tar vårt ansvar för kvalitet och miljö

  KVALITET är för oss en viktig och medveten satsning. Vårt kvalitetssystem ansluter till ISO standarden och innefattar en egen kvalitetspolicy, kvalitetsmanual samt kvalitetsplaner, vilka följs upp i olika skeden under byggprocessen.
  Den service vi ger är alltid anpassad till de verkliga behoven och förutsätter ett nära samarbete med uppdragsgivaren.
  Inom SLB är flera medarbetare certifierade som kontrollansvariga enligt PBL.

  MILJÖN står alltmer i fokus och vi arbetar kontinuerligt med miljöfrågorna, såväl vad gäller våra egna rutiner som utbildning av personal. Vårt miljösystem ansluter till ISO standarden. För vår del är det självklart att i hela byggprocessen säkerställa att våra uppdrag följer de miljökrav som ställs från våra uppdragsgivare.