• Allmänt

  • Hallonbergen, Sundbyberg
   • Nybyggnad. Sopsugterminal.
   • Beställare: Fastighets Förvaltaren AB
   • Arkitekt: BJ Projektering
  • Solna polishus, Solna
   • Om- och tillbyggnad
   • Beställare: Vasakronan
   • Arkitekt: White Arkitekter
  • Haga tingshus, Stockholm
   • Ombyggnad
   • Beställare: Statens Fastighetsverk
   • Arkitekt: Euquator
  • Monteliusvägen
   • Stockholm södra
   • Beställare: Gatu & Fastighetskontoret
   • Arkitekt: SO Hagman